Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Τέσσερις ἢ μήπως... τέσσερεις;

Ἡ λέξη «τέσσερις» εἶναι μία λέξη ποὺ βλέπουμε καὶ χρησιμοποιοῦμε ἀρκετὰ συχνὰ εἴτε στὸν προφορικὸ εἴτε στὸν γραπτό μας λόγο. Ἡ ὀρθογραφία «τέσσερις», ὡστόσο, εἶναι πράγματι γραμματικῶς ὀρθή;


Ἡ απάντηση στὴν ἐρώτηση εἶναι ἀρνητική. Στὴν πραγματικότητα θὰ ἔπρεπε νὰ γράφουμε «τέσσερεις» καὶ ὄχι «τέσσερις». Ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο τέσσαρες / τέτταρες προῆλθε τὸ μεσαιωνικὸ «τέσσερες» καί, κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὸ «τρεῖς» σχηματίστηκε ὁ τύπος «τέσσερεις».

Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἡ γραφὴ «τέσσερις» δὲν δικαιολογεῖται ἐτυμολογικῶς καί, συνεπῶς, εἶναι ἐσφαλμένη καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται. Μάλιστα, ἡ ἀπλοποίηση αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσει τὴν ἐντύπωση πὼς πρόκειται γιὰ ἐπίῤῥημα, ὄπως τὰ «δὶς» καὶ «τρίς».

Τέλος, παρὰ τὴν άπόλυτη ὑπεροχὴ τοῦ «τέσσερις» ἔναντι τοῦ «τέσσερεις» στὴν μηχανὴ ἀναζητήσεως τῆς Google (10.800.000 ἀποτελέσματα ἔναντι 866.000), ἡ γραφὴ «τέσσερεις» ἐντοπίζεται σὲ πολλοὺς ἱστοχώρους στὸ διαδίκτυο καὶ διάφορα μέρη, ὄπως λ.χ. σὲ μουσεῖα. Στὶς περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, δὲν πρόκειται νὰ σᾶς διορθώσουν τὸ «τέσσερις» σὲ «τέσσερεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νὰ ἀφήσει κάποιο σχόλιο σχετικὰ μὲ τὸ περιεχόμενο τῆς ἀνάρτησης. Οἱαδήποτε πρόταση γιὰ τὴν βελτίωση τοῦ ἱστολογίου εἶναι θεμιτὴ καὶ σεβαστή. Ὡστόσο, ὑβριστικὰ καὶ λοιπὰ ἀπρεπὴ σχόλια θὰ διαγράφονται. Τὰ greeklish ἀπαγορεύονται. Εὐχαριστοῦμε ποὺ ἐπισκεφθήκατε τὸ ἱστολόγιό μας.