Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

«Ἔχω ἀπηυδήσει» ἢ «Ἔχω ἀπαυδήσει»;

Ἡ φράση «ἔχω ἀπηυδήσει» εἶναι μία ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ χρησιμοποιοῦνται σχεδὸν καθημερινά, ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν προβλήματα, ποὺ δὲν γνωρίζουν πὼς νὰ ἀντιμετωπίσουν μία κατάσταση κ.ο.κ. Ἡ συγκεκριμένη ὅμως φράση εἶναι πράγματι γραμματικῶς ὀρθή;

Ἡ απάντηση εἶναι ὄχι, καθῶς πρόκειται γιὰ ἐσφαλμένο τύπο ποὺ διατηρεῖ τὴν αὔξηση στὸν Παρακείμενο, δηλαδὴ ἐκεῖ ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει αὔξηση, ἀφοῦ τὸ ῥῆμα εἶναι «ἀπαυδῶ». Οἱ ὀρθοὶ τύποι εἶναι οἱ ἐξῆς: ἀπαυδῶ, ἀπηύδησα, ἔχω ἀπαυδήσει, νὰ/θὰ/ἂς ἀπαυδήσω.

Πρόκειται γιὰ τύπους τοῦ ἀρχαίου ῥήματος «ἀπαυδῶ» (< ἀπό + αὐδῶ «μιλῶ»), τὸ ὁποῖο εἶχε τὴν σημασία «παύω νὰ μιλῶ, μένω ἄφωνος».  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νὰ ἀφήσει κάποιο σχόλιο σχετικὰ μὲ τὸ περιεχόμενο τῆς ἀνάρτησης. Οἱαδήποτε πρόταση γιὰ τὴν βελτίωση τοῦ ἱστολογίου εἶναι θεμιτὴ καὶ σεβαστή. Ὡστόσο, ὑβριστικὰ καὶ λοιπὰ ἀπρεπὴ σχόλια θὰ διαγράφονται. Τὰ greeklish ἀπαγορεύονται. Εὐχαριστοῦμε ποὺ ἐπισκεφθήκατε τὸ ἱστολόγιό μας.