Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Τί εἶναι τὸ «Ἑλληνορθόδοξο Παρατηρητήριο»;

Ὅσοι ἔχετε ἐπισκεφθεῖ τὸ ἱστολόγιό μας ἴσως νὰ διερωτᾶσθε τί ἀκριβῶς πρεσβεύει αὐτὸ τὸ ἱστολόγιο.

Τὸ «Ἑλληνορθόδοξο Παρατηρητήριο» εἶναι, ὄπως ἀναφέρεται καὶ στὸν τίτλο, ἕνα ἱστολόγιο μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν Ἑλλάδα, καθῶς καὶ τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Τὸ «Ἑλληνορθόδοξο Παρατηρητήριο» δημιουργήθηκε μὲ σκοπὸ νὰ εὐαισθητοποιήσει τοὺς Ἕλληνες, καὶ δὴ τοὺς νέους, σὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν πατρίδα, τὴν πίστη καὶ τὴν πανέμορφη γλῶσσα μας. Ὁ ἴδιος, ἄλλωστε, ὁ γράφων, εἶναι μαθητής καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀκουσθεῖ ἡ φωνὴ τῶν ἐφήβων καὶ τῶν νέων.

Τὸ «Ἑλληνορθόδοξο Παρατηρητήριο» θέλει νὰ ὑπενθυμίσει σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες ὅτι οἱ μεγάλοι ἥρωες τοῦ γένους μας ἀγωνίσθηκαν «ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος», μὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν σειρά. Σὲ καμμία, βέβαια, περίπτωση, δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ «τὸ παίξουμε ἔξυπνοι», παρὰ μόνο νὰ καταδείξουμε τὴν σημασία τῶν ἐννοιῶν «πίστις» καὶ «πατρίς».

Τὸ «Ἑλληνορθόδοξο Παρατηρητήριο» δὲν ὑποστηρίζει «ἀνθυγιεινὲς» συμπεριφορές, ὄπως ὁ ῥατσισμὸς καὶ ἡ ξενοφοβία. Θεωρεῖ, βεβαίως, πὼς οἱ ξένης καταγωγῆς ἄνθρωποι ποὺ διαμένουν στὴν Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ σέβονται τὴν θρησκεία καὶ τὸν πολιτισμό της.

Τὸ «Ἑλληνορθόδοξο Παρατηρητήριο» σέβεται ὅλα τὰ θεμελιώδη δικαιώματα τῶν άνθρώπων. Ὡστόσο, ἀσπάζεται τὴν γνωστὴ ῤήση «Τὰ δικαιώματα ἑνὸς ἀνθρώπου σταματοῦν έκεῖ ποὺ ἀρχίζουν οἱ ὑποχρεώσεις του». 

Τέλος, τὸ «Ἑλληνορθόδοξο Παρατηρητήριο» ἀποτελεῖ τὸν χῶρο στὸν ὁποῖο ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις καὶ τοὺς προβληματισμοὺς τους.

Εὐχαριστοῦμε ὅλους τοὺς ἐπισκέπτες τοῦ ἱστολογίου μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νὰ ἀφήσει κάποιο σχόλιο σχετικὰ μὲ τὸ περιεχόμενο τῆς ἀνάρτησης. Οἱαδήποτε πρόταση γιὰ τὴν βελτίωση τοῦ ἱστολογίου εἶναι θεμιτὴ καὶ σεβαστή. Ὡστόσο, ὑβριστικὰ καὶ λοιπὰ ἀπρεπὴ σχόλια θὰ διαγράφονται. Τὰ greeklish ἀπαγορεύονται. Εὐχαριστοῦμε ποὺ ἐπισκεφθήκατε τὸ ἱστολόγιό μας.