Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Οἰκονομικὴ καὶ ὄχι μόνο κρίση: Τίς πταίει;

Ἡ Ἑλλάδα κλυδωνίζεται ἀπὸ μία ἄνευ προηγουμένου κρίση. Ἡ οίκονομικὴ κρίση ποὺ χτύπησε τὴν χώρα μας ἔφερε μαζὶ τῆς μία πολιτικὴ κρίση, μία κοινωνικὴ κρίση καὶ μία κρίση ἀξιῶν. Ἔτσι, ἡ Ἐλλάδα πλέον ταλανίζεται ἀπὸ μία πολύπλευρη κρίση καὶ εὔλογο εἶναι σὲ τέτοιες καταστάσεις νὰ γεννῶνται ἐρωτήματα.

Τέσσερις ἢ μήπως... τέσσερεις;

Ἡ λέξη «τέσσερις» εἶναι μία λέξη ποὺ βλέπουμε καὶ χρησιμοποιοῦμε ἀρκετὰ συχνὰ εἴτε στὸν προφορικὸ εἴτε στὸν γραπτό μας λόγο. Ἡ ὀρθογραφία «τέσσερις», ὡστόσο, εἶναι πράγματι γραμματικῶς ὀρθή;

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Τί εἶναι τὸ «Ἑλληνορθόδοξο Παρατηρητήριο»;

Ὅσοι ἔχετε ἐπισκεφθεῖ τὸ ἱστολόγιό μας ἴσως νὰ διερωτᾶσθε τί ἀκριβῶς πρεσβεύει αὐτὸ τὸ ἱστολόγιο.

Τὸ «Ἑλληνορθόδοξο Παρατηρητήριο» εἶναι, ὄπως ἀναφέρεται καὶ στὸν τίτλο, ἕνα ἱστολόγιο μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν Ἑλλάδα, καθῶς καὶ τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Συμφωνεῖτε μὲ τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς;

Ὅλοι ἔχουμε ἐνημερωθεῖ γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς ἀπὸ τὴν τηλεόραση, τὸ ῥαδιόφωνο ἢ τὸ διαδίκτυο; Ὅλοι μᾶς ἐπίσης ἔχουμε ἀκούσει τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἰδιοκτητῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, καθῶς καὶ ἐλάχιστες ἀντιδράσεις ἀπὸ τοὺς κύκλους τῆς Ἐκκλησίας. Ποιὰ εἶναι ὅμως ἡ δική σας γνώμη;

«Ἔχω ἀπηυδήσει» ἢ «Ἔχω ἀπαυδήσει»;

Ἡ φράση «ἔχω ἀπηυδήσει» εἶναι μία ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ χρησιμοποιοῦνται σχεδὸν καθημερινά, ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν προβλήματα, ποὺ δὲν γνωρίζουν πὼς νὰ ἀντιμετωπίσουν μία κατάσταση κ.ο.κ. Ἡ συγκεκριμένη ὅμως φράση εἶναι πράγματι γραμματικῶς ὀρθή;